Betingelser

Sommelierstudiet

Påmelding til studiet er bindene. Avbestilling til kurset skal være skriftlig og sendes til post@vinkelneren.no. Ved avbestilling, uansett årsak, belastes et administrasjonsgebyr på kr. 4 500,-. Ved avbestilling senere enn seks uker før studiestart, uansett årsak, påløper et avbestillingsgebyr pålydende 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn fire uker før studiestart, uansett årsak, belastes hele kursavgiften. Ved å godta betingelsene og sende inn påmelding bekrefter du at du lest og godtatt betingelsene.

Noen studiedager vil kunne gjennomføres online om myndighetene krever det eller om det av andre årsaker er mer hensiktsmessig. Om så skulle skje vil det uansett ikke gå utover antall viner som smakes i løpet av studieforløpet. 

Norsk Sommelier Utdannelse kan avlyse kurs ved for få påmeldte inntil 4 uker før studiestart. (Dette skjer svært sjeldent) Evt. innbetalt kursavgift refunderes i så tilfelle umiddelbart.

Du kan fritt trekke deg fra kurs- eller studieplassen innen 14 dager (angrerettloven kapittel 6). Ved å benytte angreretten innen fristen, bortfaller krav om betaling av avgifter.

Unntak gjelder dersom du er påmeldt tett opptil kurs- eller studiestart og benytter angreretten etter at kurset- eller studiet har startet. Da må du påregne å betale en forholdsmessig del av den undervisningstjenesten som er mottatt, jf. angrerettloven §26.

Slik benytter du deg av angreretten (velg ett alternativ):

  • Send inn utfylt Angrerettskjema NSU (.pdf). Adresser finner du i skjemaet.
    Etter angrefristens utløp er du forpliktet i henhold til våre nevnte betalingsbetingelser.Grunnkurs Vin

Kurset er åpent for alle. Du må ikke jobbe i hotell- og restaurant for å gå dette kurset.

Påmelding er bindene. Avbestilling til kurset skal være skriftlig og sendes til post@vinkelneren.no. Ved avbestilling, uansett årsak, belastes et administrasjonsgebyr på kr 1750,- Ved avbestilling senere enn 6 uker før kursstart, uansett årsak, påløper et avbestillingsgebyr pålydende 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 4 uker før uansett årsak, belastes hele kursavgiften.

Ved å sende inn påmeldingen bekrefter du at du har lest og godtatt betingelsene.

Norsk Sommelier Utdannelse kan avlyse kurs ved for få påmeldte inntil 4 uker før studiestart. (Dette skjer svært sjeldent) Evt. innbetalt kursavgift refunderes i så tilfelle 100%.Fordypning Grunnkurs

Kurset er åpent for alle. Du må ikke jobbe i hotell- og restaurant for å gå dette kurset.

Påmelding er bindene. Avbestilling til kurset skal være skriftlig og sendes til post@vinkelneren.no. Ved avbestilling, uansett årsak, belastes et administrasjonsgebyr på kr 1750,- Ved avbestilling senere enn 6 uker før kursstart, uansett årsak, påløper et avbestillingsgebyr pålydende 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 4 uker før uansett årsak, belastes hele kursavgiften.

Ved å sende inn påmeldingen bekrefter du at du har lest og godtatt betingelsene.

Norsk Sommelier Utdannelse kan avlyse kurs ved for få påmeldte inntil 4 uker før studiestart. (Dette skjer svært sjeldent) Evt. innbetalt kursavgift refunderes i så tilfelle 100%.
Online Grunnkurs Vin

Kurset er åpent for alle. Du må ikke jobbe i hotell- og restaurant for å gå dette kurset.

Påmelding er bindene. Avbestilling til kurset skal være skriftlig og sendes til post@vinkelneren.no. Ved avbestilling, uansett årsak, belastes et administrasjonsgebyr på kr 1750,- Ved avbestilling senere enn 6 uker før kursstart, uansett årsak, påløper et avbestillingsgebyr pålydende 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 4 uker før uansett årsak, belastes hele kursavgiften.

Ved å sende inn påmeldingen bekrefter du at du har lest og godtatt betingelsene.

Norsk Sommelier Utdannelse kan avlyse kurs ved for få påmeldte inntil 4 uker før studiestart. (Dette skjer svært sjeldent) Evt. innbetalt kursavgift refunderes i så tilfelle 100%.Intro til vin - halvdagskurs

Kurset er åpent for alle. Du må ikke jobbe i hotell- og restaurant for å gå dette kurset.

Påmelding er bindene. Avbestilling til kurset skal være skriftlig og sendes til post@vinkelneren.no. Ved avbestilling, uansett årsak, belastes et administrasjonsgebyr på kr 350,- Ved avbestilling senere enn 6 uker før uansett årsak, belastes hele kursavgiften.

Ved å sende inn påmeldingen bekrefter du at du har lest og godtatt betingelsene.

Norsk Sommelier Utdannelse kan avlyse kurs ved for få påmeldte inntil 4 uker før studiestart. (Dette skjer svært sjeldent) Evt. innbetalt kursavgift refunderes i så tilfelle 100%.Master of Wine - Introductory

The course provider NSU  reserves the right to cancel any course or examination if insufficient applications for enrolment are received. In the event that the NSU/ CMSEu must cancel any course or examination, it will give applicants a minimum of 21 days’ notice prior to the scheduled commencement of the course in which the applicant is enrolled.
Applicants will then be entitled to receive a full refund.

If an applicant cancels enrolment up to 90 days prior to the commencement of the course, the applicant will incur the loss of 50% of the full course fee
Any cancellations received within 89 days of the scheduled start date of the course or examination in which the applicant is enrolled will incur a 100% cancellation fee.

In the event that NSU cancels a scheduled course or examination or declines an application into any one or all examinations for which the applicant has applied for enrolment, the applicant will receive a full refund.
Any refunds made according to this clause will be credited to the applicant.

Please see more here: http://www.courtofmastersommel...


Master of Wine - Certified

The course provider NSU reserves the right to cancel any course or examination if insufficient applications for enrolment are received. In the event that the NSU/ CMSEu must cancel any course or examination, it will give applicants a minimum of 21 days’ notice prior to the scheduled commencement of the course in which the applicant is enrolled.
Applicants will then be entitled to receive a full refund.

If an applicant cancels enrolment up to 90 days prior to the commencement of the course, the applicant will incur the loss of 50% of the full course fee
Any cancellations received within 89 days of the scheduled start date of the course or examination in which the applicant is enrolled will incur a 100% cancellation fee.

In the event that NSU cancels a scheduled course or examination or declines an application into any one or all examinations for which the applicant has applied for enrolment, the applicant will receive a full refund.
Any refunds made according to this clause will be credited to the applicant.

Please see more here: http://www.courtofmastersommel...