Retningslinjer for behandling av personvern i Norsk Sommelier Utdannelse AS (NSU)

GDPR er en personvernforordning som ble implementert i EU-landene i mai 2018. I Norge fikk vi samtidig en personvernlov som tilsvarer GDPR effektiv fra juni 2018. Ordningen setter personvern høyest, og regulerer blant annet bedrifters håndtering av personopplysninger.

Det er viktig for oss at du som kunde føler deg trygg på både å overlevere dine personopplysninger, og på hvordan vi ivaretar disse. Her kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og dine rettigheter i forhold til GDPR.

Vi garanterer deg at NSU:

  • Kun samler inn opplysninger som er relevante for vår kommunikasjon med deg. For eksempel ber vi om e-post og telefonnummer for å kunne kontakte deg vedr. en henvendelse eller oppdrag. Vi spør også om lov til å sende deg nyheter hvis du skulle ønske å få oppdateringer ift. vår utdannelse på e-post.
  • Ikke overleverer dine opplysninger til en tredjepart (som ikke er ifm. det oppdrag du har gitt oss).
  • Lagrer opplysningene dine på en sikker måte.
  • Ikke uten videre gir ansatte tilgang til dine opplysninger. Det er kun de som skal kontakte/ eller behandle ditt oppdrag deg som kan se ulik informasjon.

Hvem behandler dine opplysninger?

NSU lagrer og behandler personopplysninger på en forsvarlig måte og hele tiden i henhold til norsk lov. Dine personopplysninger lagres i NSU sin database, og kan brukes på tvers av våre lokaler. Men vi selger/bytter/utleverer de aldri til utenforstående som ikke er tilknyttet NSU.

Lagring av personopplysninger:

Vi lagrer alle sensitive opplysninger på en sikker og forsvarlig måte innenfor EØS-området, men de kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS f.eks. ifm. leverandører vi har rundt omkring i verden. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i henhold til norsk lov og inneholder som regel kun et kundenummer. Kun der hvor en leverandør hentes inn som «eksperthjelp» kan andre opplysninger deles, som adresse og bilder av stedet prosjektet er på.

Må jeg oppgi noen personopplysninger?

Vi ber aldri om opplysninger som ikke er relevant for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Du velger selv om du vil dele dine opplysninger med oss, men visse opplysninger må vi ha for å kunne svare på din henvendelse, som telefon, mail evt. besøksadresse og andre kontaktpersoner, som trengs for å gjennomføre vårt prosjekt.

Hvilke opplysninger lagrer vi?

NSU lagrer opplysninger som er relevante for vår kommunikasjon med og/eller behandling av henvendelser fra deg. I henhold til gjeldende lovverk er det noen opplysninger vi er pålagte å lagre for og gjennomføre en bestilling. Du vil alltid kunne etterprøve hvilke opplysninger som er nødvendig for oss å lagre.

Dine rettigheter:

Det er du som bestemmer over dine personopplysninger. NSU lagrer kun de opplysninger som du har oppgitt, og godkjent at vi lagrer. Opplysningene blir aldri overlevert til utenforstående hvis du ikke ønsker det.

Kan dere slette mine opplysninger?

Du kan når som helst kontakte oss, og be om at vi sletter opplysninger vi har registrert om deg, så sant du ikke:

Har uoppgjort gjeld eller tvister hos NSU.

  • Mistenkes for, eller har misbrukt, våre tjenester i løpet av de siste 3 årene.
  • Gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder.
  • Hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene.

Innsyn og korrigering

Du har krav og rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Henvend deg i så fall på e-post: post@vinkelneren.no. Du kan også be om at opplysningene blir korrigert, dersom det er noe feil eller ufullstendig.

Direkte markedsføring

Det er du som bestemmer om du vil motta direkte markedsføring fra NSU. Selv om du har takket «ja» til å f.eks. følge vårt nyhetsbrev, kan du når som helst melde deg av igjen via en avmeldingslenke som er med i hvert nyhetsbrev.

Hvordan kan jeg utøve mine rettigheter?

Du kan henvende deg til oss for å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg, og videre be om å bli slettet eller at vi korrigerer opplysningene. Ta kontakt på post@vinkelneren.no. Du kan også klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener vi ikke gjør det du ber om iht. GDPR.

Kontaktinformasjon Norsk Sommelier Utdannelse AS (NSU)

Norsk Sommelier Utdannelse AS (NSU)
Gjerdrumsvei 17
0484 Oslo
Norway

Tel +47 2260 6600

www.sommelier.no

Organisasjonsnummer: 916 522 592