Våre forelesere representerer den beste fagkunnskapen som er tilgjengelig, hver og en med spesiell interesse og fordypningskunnskap innenfor faget de underviser i.

Vinens verden er under stadig utvikling - nye trender og stiler skal alltid kobles med historie, tradisjon og utvikling. Derfor har vi et sammensatt spekter av forelesere med ulik fartstid og erfaring, men med fellestrekket at de alle brenner for faget og derfor bruker mye tid på å holde seg oppdaterte.

Foreleser

Se flere