Våre partnere

Norsk Sommelier Utdannelse har et godt samarbeid med en rekke aktører innenfor drikkefaglig bransje. Vi velger produkter først og fremt med tanke på å dekke alle temaer og vinstiler som skal smakes. De som er partner med NSU er som oss opptatte av at det undervises i de ulike fagene på en kvalitetsbevisst, rettferdig og nøytral måte. På den måten får vi en bransje som innehar bred og solid kunnskap, i tillegg til gode faglige ambassadører. I fellesskap gir vi bransjen som helhet et felles kompetanseløft.

Våre nærmeste partnerbedrifter er: 

  • Fondberg
  • Anora
  • Solera
  • Norwegian Beverage Group
  • Concha y Toro Norway 
  • Stenberg & Blom
  • Toastgroup