Generell studieinformasjon

Dette er informasjonen som du fikk tilsendt på mail ved studiestart. Vi tar forbehold om endringer som kan skje underveis i studiet, ift. studiested eller annet.