Studiespørsmål

Studiespørsmålene er for din repetisjon av faget som nettopp er gjennomgått. De er ikke direkte relatert til tentamens- eller eksamensspørsmål. Studiespørsmålene trenger ikke å ha vært gjennomgått i timen, men de reflekterer pensum. Svarene kan være i stikkordsform, og reflekterer ikke nødvendigvis hvordan en tentamens- eller eksamensoppgave bør besvares.