Norsk Sommelier Utdannelse har et godt samarbeid med en rekke aktører innenfor drikkefaglig bransje. Vi velger produkter først og fremt med tanke på å dekke alle temaer og vinstiler som skal smakes. Våre partnere, som oss - er opptatte av at det undervises i de ulike fagene på en kvalitetsbevisst, rettferdig og nøytral måte. På den måten får vi en bransje som innehar bred og solid kunnskap, i tillegg til gode faglige ambassadører. I fellesskap gir vi bransjen som helhet et felles kompetanseløft.

Våre nærmeste partnerbedrifter er: 

  • Haugen-Gruppen
  • Altia
  • Solera
  • Norwegian Beverage Group

Øvrige partnere:

  • Nespresso
  • San Pellegrino / Acqua Panna